engelska
»STYRELSEUPPDRAG  »KONSULTATIONSEXEMPEL  

Uppdragens karaktär

 

Vi jobbar främst med helt kundanpassade frågeställningar och projekt inom den rätt vida men specialiserade arena som allt oftare benämnes Life Sciences.

 

Uppdragen genomförs ofta under sekretess med flerårig varaktighet, då entreprenöriella projekt

är extra känsliga ur konkurrenssynpunkt och bygger på stort förtroende emellan samtliga involverade i kommersialiseringsprocessen.

 

Återkommande uppdrag

 

Vi utför projektanalyser/ Due Diligence och avger utlåtanden inför beslut om investeringar i eller  Innovationslån till företag som befinner sig i uppstartningsfasen.

 

Se vidare

www.almi.se   


 

Exempelsamling från 3  tidsperioder

 

Variationen i uppdragskaraktär blir därmed inte helt lätt att beskriva för utomstående, men ett försök har gjorts i form av en exempelsamling,  som kan rekvireras via kontaktformuläret.

 

Av  hänsyn till våra uppdragsgivares behov av fortsatt sekretess i vissa projekt under den känsliga fas som påverkas av uppdragets innehåll är därför exemplen från de senaste åren - beskrivna under period 3  i dokumentet- avidentifierade, utom i de fall där vårt engagemang är väl känt på annan väg för många utomstående.

 

Behöver Din verksamhet vägledning i något projekt eller en besvärlig  frågeställning?

 

Välkommen att diskutera förutsättningarna för ett situationsanpassat samarbete i eller kring Din egen verksamhet, och sedan kanske välja att dra nytta av vår gedigna erfarenhet inom företags- & projektledning!15 januari 2021