ALDENCO startade  konsultverksamheten 1989 och då med huvudsaklig inriktning på aktuella frågeställningar kring managementansvaret hos läkemedelsbranschens aktörer.

 

Första 10 åren medverkade vi i ett flertal uppstartnings-, förändrings- och fusionerings-processer, främst omfattande dotterbolagsnivån hos multinationella företag i den Anglo-Saxiska ländersfären  och med Norden som naturlig affärsregion.

 

Under senare år har vi alltmer fokuserat på utvärdering och vägledning av ett antal svenska läkemedels- och medicintekniska utvecklings-projekt i tidiga faser och med fokus på potentialen för internationella marknader. Dessa insatser har i regel skett i samarbete med utvalda specialister inom vårt omfattande medicinska och teknologiorienterade nätverk samt olika aktörer med möjlighet att satsa riskvilligt kapital.


Sedan 2001 har vi varit djupt engagerade i uppstartsfasen av 8 bolag inom Karolinska-sfären, som konsult- och styrelseresurs, varav några idag ingår i Karolinska Developments börsnoterade portföljinnehav. 2017 var Xspray Pharma moget att göra en lyckad IPO. Moberg Pharma  är ett annat exempel på utvecklingsbolag vi väglett fram till mognad för börsintroduktion.

 

Ingemar B. Aldén  har mer än 20 års erfarenhet från ledande och 

verkställande befattningar i multinationella företag som Astra, Merck & Co., Hoechst och HMR. Han agerar som samtals- och sparringpartner till VD, ledningsgrupper, divisionschefer eller andra verksamhetsansvariga avseende samtliga aspekter av projekt-, affärs- och  organisations-utveckling, inklusive mentorskap och annan kompetensutveckling för ledande befattningshavare. 

 

Som  f.d. ledamot av StyrelseAkademien kan han dessutom erbjuda professionell kompetens till styrelser inom näraliggande verksamhetsfält.

Under fliken styrelseuppdrag visas exempel på detta.

 

Vårt kontorsläge i södra Stor-Stockholm ger oss närhet och tillgång till expertis hos ett stort antal ledande forskningsinstitutioner med Karolinska Institutet, KTH och Handelshögskolan i spetsen samt hos centrala myndigheter och för vår verksamhet aktuella intresseorganisationer och finansiella aktörer.

 

Närheten till Forskningsparken NOVUM, CTV (Centrum för Teknik i Vården)  och Karolinska Universitetssjukhusets olika divisioner ger oss dessutom fördelar av att ha snabb personlig tillgång till olika experter inom samtliga medicinska discipliner, inom farmakologi och bioteknik  samt ett avancerat medicintekniskt utvecklingscentrum.